Beröringsfri strömbrytare för osynlig installation

Konventionella strömbrytare kräver ofta stora monteringshål i användargränssnittet. SCHURTERs beröringsfria och dolda strömbrytare, THS kan däremot installeras nästan helt osynligt från baksidan. Ett litet utskuret hål i användargränssnittet är allt som behövs och ToF-sensorn utför sitt jobb på ett tillförlitligt sätt.

SCHURTERs nya tryckknapp, THS fungerar med den beprövade ToF-sensorn från TTS-tryckknappen. En ljuskälla sänder ut ljusstrålar som reflekteras av omgivningen. Sensorn fångar det reflekterade ljuset och avståndet beräknas med hjälp av ljusets konstanta hastighet och den mätta transittiden.

En liten, knappt synlig springa i kontrollytan, genom vilken ljussignalen kan skickas och tas emot, är tillräcklig för att knappen ska aktiveras när den närmar sig.

Strömbrytaren fästs enkelt bakom driftytan. Den kan vara tillverkad av vilket tänkbart material som helst utan att påverka funktionen. Detta gör det möjligt att välja material som är särskilt lätta att rengöra. Spektrumet av möjliga applikationer är brett. Det sträcker sig från designade tryckknappar till kritiska tillämpningar inom medicinteknik eller offentlig användning.

Som standard är tryckknappen utformad för en glastjocklek på 2 mm och är utrustad med RGB-ytbelysning. Om andra material och yttjocklekar används finns det ett design-in-kit genom vilket alla specifikationer kan testas och anpassas.

Comments are closed.