Vågkraftteknik testas i stor skala

Nu blir det möjligt att fullt ut prova vågrafttekniken, en ny grön energiform som forskats fram vid Uppsala universitet och sedan utvecklats vidare inom avknoppningsföretaget Seabased. Ett avtal har tecknats mellan energiföretaget Fortum och Seabased om att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning i Lysekil.

 

Avtalet undertecknas av Risto Andsten, Vice President Renewable Energy vid Fortum, Mats Leijon, professor och styrelseordförande i Seabased, och Billy Johansson, vd vid Seabased.
Foto/bild: Jim Elfström

– Det kommer att bli världens största vågkraftanläggning och med hjälp av den kan vi demonstrera att det fungerar i full skala. När anläggningen är färdig kommer vi att fortsätta att utveckla tekniken tillsammans med Fortum, säger Billy Johansson, vd vid Seabased.

Vågkraftstekniken utvecklades inom ramen för grundforskningen och utbildningen på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. För några år sedan togs ett första steg mot kommersialisering inom avknoppningsföretaget Seabased.

Målet var att bygga en fullskalig demonstrationsanläggning i Lysekil på Sveriges västkust. För att kunna finansiera projektet fullt ut gjordes en ansökan om statligt stöd och beskedet blev positivt från regeringen.

Nu har även EU-kommissionens konkurrensverk gett klartecken till statligt stöd för den fortsatta utvecklingen. Anläggningen uppges bli den första i sitt slag och nyttan med att fullt ut prova en ny grön energiform värderas högt.

– Det handlar om att bedriva grundläggande forskning, med omfattande beräkningar och fullskaliga experiment – det är precis så vi utbildar våra studenter, säger professor Mats Leijon, vars forskargrupp utvecklat tekniken.

Utbyggnaden av demonstrationsanläggningen kommer att samfinansieras av svenska staten, det finska bolaget Fortum och Seabased och beräknas vara färdig om tre år, enligt ett pressmeddelande.

Se också: EU ger klartecken till svensk vågkraft.

Comments are closed.