Utvecklingsplattform för 2D-flerpunktsberöring och 3D-gester

Microchip utökar sin portfölj av avkänningslösningar för människa-maskin-gränssnitt. Utvecklingsplattformen 3DTouchPad klarar både 2D-flerpunktsberöring och 3D-gester.

 

3DTouchPad är den första utvecklingsplattformen som kombinerar ingång av 2D-flerpunktsberöring och 3D-luftgester med inriktning på PC-/utrustningsmarknaden. Plattformen ger robust och innovativ igenkänning av 3D-gester tack vare Microchips GestIC-teknik, som erbjuder ett detekteringsområde på upp till 10 cm för 3D-gester, tillsammans med Microchips lösning för projicerad-kapacitiv 2D-baserad flerpunktsberöring, som stöder upp till tio beröringspunkter och flerfingriga pekgester. Den 2D-baserade flerpunktsberöringen förbättras tack vare Microchips nya drivkrets för kapacitiva pekskärmar, MTCH652, som lanseras samtidigt.
Den produktionsfärdiga utvecklingssatsen inkluderar kostnadsfritt grafiskt användargränssnitt och SDK för att möjliggöra innovativ utrustning för 2D- och 3D-ingång för avancerade konstruktioner med gränssnitt mellan människa och maskin.

Comments are closed.