Annons

Blå lysdioder ger energisnålt vitt ljus

Årets Nobelpristagare belönas för att ha uppfunnit en ny energisnål och miljövänlig ljuskälla – den blå lysdioden (LED). I Alfred Nobels anda går priset till en uppfinning av största nytta för mänskligheten: tack vare den blå lysdioden kan vitt ljus skapas på ett nytt sätt. Med de nya LED-lamporna har vi fått hållbarare och effektivare alternativ till äldre ljuskällor.

 

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2014 till Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura för uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor.

När Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura i början av 1990-talet fick ut de starka blå strålarna från sina halvledare öppnades vägen till att förändra belysningstekniken från grunden. Röda och gröna dioder hade funnits sedan länge, men utan det blå ljuset kunde inte vitt ljus skapas. Trots stora ansträngningar både inom forskarvärlden och industrin förblev den blå lysdioden en utmaning under tre decennier.

De tre lyckades där alla andra misslyckats. Akasaki arbetade tillsammans med Amano vid Nagoyauniversitetet medan Nakamura var anställd vid Nichia Chemicals, ett litet företag i Tokushima. Deras uppfinningar var revolutionerande. Den vanliga glödlampan lyste upp hela 1900-talet; LED-lampan kommer att lysa upp 2000-talet.


Klicka på bilden för full storlek . Illustration: Johan Jarnestad, Kungliga Svenska Vetenskapsakademin

De vita LED-lamporna lyser med ett starkt vitt ljus, har lång livslängd och låg energiförbrukning. De utvecklas hela tiden och blir allt effektivare med allt högre ljusflöde (mätt i lumen) per tillförd effekt (mätt i watt). Det senaste rekordet är drygt 300 lumen per watt, jämfört med 16 i vanliga glödlampor och uppåt 70 i lysrörslampor. Eftersom ungefär en fjärdedel av världens elförbrukning går till belysning bidrar LED-lamporna till att spara på jordens resurser. Även materialåtgången minskar med LED-lampans livslängd på 100 000 timmar, jämfört med 1 000 för glödlampan och 10 000 för lysrörslampan.


Klicka på bilden för full storlek . Illustration: Johan Jarnestad, Kungliga Svenska Vetenskapsakademin

Stora förhoppningar knyts till LED-lampans möjligheter att höja livskvaliteten för de över 1,5 miljarder människor i världen som saknar elnät: de låga energikraven gör att lampan kan drivas med billig och lokal solel.

Uppfinningen av den blå lysdioden är inte mer än tjugo år gammal, men den har redan bidragit till att skapa vitt ljus på ett helt nytt sätt till gagn för oss alla.
Prissumman, 8 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

De tre pristagarna är:
Isamu Akasaki, japansk medborgare. Född 1929 (85 år) i Chiran, Japan. Fil.dr 1964 vid Nagoya University, Japan. Professor vid Meijo University, Nagoya och Distinguished Professor vid Nagoya University, Japan.
Hiroshi Amano, japansk medborgare. Född 1960 (54 år) i Hamamatsu, Japan. Fil.dr 1989 vid Nagoya University, Japan. Professor vid Nagoya University, Japan.
Shuji Nakamura, amerikansk medborgare. Född 1954 (60 år) i Ikata, Japan. Fil.dr 1994 vid University of Tokushima, Japan. Professor vid University of California, Santa Barbara, CA, USA.

Comments are closed.