Utvecklingskort för IoT klarar 5G LTE-M

Utvecklare av IoT-nätverk söker enkla sätt att implementera säker mobilanslutning i sina tillämpningar. Från Microchip kommer nu utvecklingskortet AVR-IoT Cellular Mini, som är baserat på företagets 8-bits MCU AVR128DB48. Lösningen ger en plattform för att börja bygga noder för sensorer och ställdon på 5G smalbandsbaserade IoT-nätverk.

Utvecklingskortet AVR-IoT Cellular Mini har en liten formfaktor vilket är en fördel för utvecklare som vill ansluta IoT-utrustningar till ett tillgängligt 5G-nätverk. Detta är nödvändigt för utrustning som används mobilt eller som är placerad på avlägsna platser med begränsad tillgång till LoRa-(Long Range)-nätverk eller andra energisnåla WAN-lösningar.

Kortet är baserat på styrkretsfamiljen AVR128DB48, inkluderande säkerhetsskydd med Microchips ATECC608 CryptoAuthentication-krets. ATECC608-kretsen konfigureras för flertalet stora molntjänster med hjälp av Microchips IoT-provisioneringsverktyg.

– Möjligheten att ansluta avlägsen och mobil utrustning till ett smalbandsbaserat 5G-nätverk med en 8-bitars styrkrets öppnar för nya möjligheter för batteridrivna utrustningar, exempelvis låg effekt kombinerat med analog kringutrustning av hög kvalitet, säger Greg Robinson, vice marknadschef för Microchips affärsenhet för 8-bitars styrkretsar.

Utvecklingskortet AVR-IoT Cellular Mini är förkonfigurerat att skicka data från inbyggda ljus- och temperatursensorer till molnet, visningsbara via Microchips ”sandbox”-portal. Sandbox-portalen ger kunderna möjlighet att på avstånd spåra och övervaka utrustningen i realtid.

Kortet täcker grundkraven för många tillämpningar inom exempelvis jordbruk, industri och energi liksom konsumentområden som transport av varor, larmsystem, byggnadsautomation och fjärrövervakning.

Microchip samarbetar också med Sequans för att inkludera deras enkretsbaserade Monarch 2 GM02S-radiokrets utrustad för 5G LTE-M och smalbandsbaserad IoT. Microchip samarbetar också med Truphone för att tillhandahålla SIM-kort för mobiltjänster.

– Monarch 2 GM02S är en 5G-lösning för LTE-M och smalbands-IoT på en enda krets, som vi har tagit fram speciellt för smalbandsbaserade IoT-tillämpningar, inkluderande sensorer, wearables och andra data- och energisnåla system, säger Didier Dutronc, verkställande vice vd för Sequans samarbetsstrategi. Samarbetet med Microchip kring deras AVR-IoT-mobilkort gör att vi kan förenkla och minska kostnaderna för framtagning av IoT-lösningar.

Utvecklingskortet AVR-IoT Cellular Mini använder formfaktorn Adafruit Feather. Det har en Qwiic/Stemma I2C-anslutning för enkel funktionalitetspåbyggnad, vilket bereder väg för produktion. Det är också kompatibelt med Arduino och stöds av Microchips Github-bibliotek som tillhandahåller funktionalitet för HTTPS, MQ Telemetry Transport (MQTT), låg effekt m.m.

Användare har tillgång till Microchips sandbox-sida för handledning om nödvändiga steg inför etableringen av en anslutning med utvecklingskortet AVR-IoT Cellular Mini.

Comments are closed.