De är Framtidens Forskningsledare

För åttonde gången har Stiftelsen för Strategisk Forskning utsett Framtidens Forskningsledare, FFL-8. De 16 utvalda forskarna får ett bidrag på 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.

Målet med programmet FFL är att ge nyetablerade forskare med högsta vetenskapliga och pedagogiska kompetens möjlighet att utvecklas som forskningsledare. Personerna ska ha ambitionen att implementera forskningsresultat i samhället också utanför akademin och i ett senare skede av karriären axla ansvaret för en konstellation som är väsentligt större än den egna forskargruppen.

Forskningsprojekten har en stor bredd och handlar om allt ifrån att undersöka vilka gener som gör att bakterier orsakar sjukdomar och hur de blir resistenta mot antibiotika, till om hur Arktis växter påverkas av klimatförändringar och hur det i sin tur påverkar den globala uppvärmningen, till hur man kan underlätta ”Urban mining”, att återanvända byggmaterial, genom digitala inventeringar.

Följande 16 deltagare och projekt är utsedda till Framtidens Forskningsledare 8:

Helena Lundberg, KTH med ”Hållbar omvandling av biomassa till funktionella föreningar”

Mika Sipponen, Stockholms universitet med ”Ligninbaserade funktionella material för en hållbar framtid”

Raphaël Frank J Van Laer, Chalmers Tekniska Högskola, med ”Attojoule-per-bit akustisk optik”

Yumeng Mao, Uppsala universitet med ”På jakt efter nya måltavlor för cancerimmunoterapi”

Alexander Hollberg, Chalmers Tekniska Högskola med ”Digitala materialinventeringar för hållbar urban mining”

Ahmed Ali-Eldin Hassan, Chalmers Tekniska Högskola med ”Edge Optimization: Operativsystem och programvara i periferin”

Tiziana Fuoco, Kungliga Tekniska Högskolan med ”Polymera material med miljöspecifik nedbrytning”

Julia Wiktor, Chalmers Tekniska Högskola med ”Kvantmekanisk Beskrivning av Fullständiga Halvledaranordning”

Margaret Holme, Karolinska Institutet med ”Asymmetriska vesiklar för nukleinsyrabehandlingar”

Carolina Guibentif, Göteborgs Universitet med ”Singelcell kartläggning av fosterutveckling och leukemi”

Julia Morud Lekholm, Göteborgs Universitet med ”Reglering av informationsflöde i ett minimalt nervsystem”

Johan Bengtsson-Palme, Göteborgs Universitet med ”Framtidens patogener och resistensgener”

Anne Bjorkman, Göteborgs Universitet med ”Tundrans framtid”

Arvid Guterstam, Karolinska Institutet med ”Ny mekanism för social perception av andras uppmärksamhet”

Enric Llorens Bobadilla, Karolinska Institutet med ”Teknisk regenerering i centrala nervsystemet ”

Anton Frisk Kockum , Chalmers Tekniska Högskola med ”Kvantsimulering och kvantkommunikation med stora atomer”

Comments are closed.