Utvecklar bränsleceller för smarttelefoner

Rohm har tillsammans med det Kyotobaserade företaget Aquafairy Corp och Kyoto University utvecklat kompakta, lätta, högeffekts vätebränsleceller avsedda för att driva smarttelefoner och andra bärbara enheter.

 

Vätegenererande ark (2,9 cm3, 3g).

Jämfört med konventionella blybatterier väger de nya cellerna bara 1/4 vid samma kapacitet vilket gör det möjligt att tillhandahålla 400 Wh från en enhet som väger 3 kg.

Bränsleceller kan göras mindre, lättare och effektivare än konventionella lagrings- och uppladdningsbara celler och förväntas därmed driva på en expansion på nya marknader och för nya applikationer. I själva verket finns det redan en omfattande användning av bränsleceller med metanol och väte som bränsle. Emellertid har metanolbaserade bränsleceller flera nackdelar som hindrar en utbredd acceptans och till skillnad från vätebränsleceller är det svårt att öka uteffekten. Och väte bränsleceller kräver en användning av cylindrar, vilket gör dem svårare att hantera och hindrar strävanden för en ökad miniatyrisering, enligt Rohm.

Rohm uppger att de tillsammans med Aquafairy nyligen har lyckats solidifiera kalciumhydrid i en ark-konfiguration som genererar cirka 4,5 liter väte från ett ark mindre än 3 cm3 i volym (med måtten 38 x 38 x 2 mm) som kan leverera 5 wattimmar.

Vätebränsleceller är kompakta och kan arbeta vid omgivningstemperaturer, vilket gör dem lämpliga för användning i laddare för smarttelefoner, pekdatorer, som kraftkällor utomhus och i avlägsna områden samt för akut kraft-backup. Dessutom släpper de inte ut någon koldioxid eller farliga gaser och kan slängas som allmänt avfall.

Rohm, Aquafairy och Kyoto University kommer att fortsätta arbeta på att bedöma tillförlitligheten och göra ytterligare förbättringar men siktar på en produktionsstart i april 2013, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.