Fler företag vid Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park rapporterar en fortsatt god tillströmning av företag. Under det senaste året har antalet bolag ökat från 311 till 330 och antalet anställda har ökat från 9 745 förra året till 10 800 i år. Och nu tar Lindholmen ett steg till med bostäder mitt i området.

Lindholmen Science Park har på drygt tio år vuxit upp till att vara ett av de ledande fordonsklustren i världen. Det är också en plats där företag inom IT-branschen fortsätter att växa liksom allt fler film- och mediabolag.

– Göteborg behöver en sådan här mötesplats för ny teknik med tillgång till olika test- och demonstrationsmiljöer. Ett tydligt resultat av den samverkan som sker här är den nya testbanan ASTA som just nu byggs vid Hällered. De flesta som kommer hit slås av att det är en så internationell och pulserande miljö. Ett bra klimat för utvecklingsföretag helt enkelt. En annan viktig faktor för framgången är närheten till högskolan för både samverkan och tillgång till ny kompetens, säger Anita Bengtson, kommunikationschef på Lindholmen Science Park

Idag håller Lindholmen Science Park på att bli en integrerad del av staden där det förutom alla företag också redan finns en del bostäder och övrig service. Nu tar Lindholmen Science Park nästa steg: Mitt i området kommer det att byggas 400 lägenheter med beräknad byggstart nästa år, rapporterar forskningsparken i ett pressmeddelande.

Comments are closed.