Utökade lösningar för autonoma fordon

I och med lanseringen av ANSYS Autonomy, en del i nya ANSYS 2019 R3, kan ingenjörer utveckla säkrare autonoma fordon.


ANSYS SCADE Vision

I den omfattande ANSYS Autonomy ingår avancerade closed-loop simuleringar av scenarier, automatiserad utveckling av programvara för körning och kontroll, funktionell säkerhetsanalys samt simulering av sensorer, kameror, lidar och radar.
Helt autonoma fordon rycker allt närmare och att se till att de är helt säkra på våra vägar är viktigare än någonsin. Utvecklingen av autonoma fordon kräver extremt noggrann testning i komplexa miljöer och under många och skiftande förhållanden.
För att testa alla möjligheter skulle det krävas miljarder kilometer kör- eller flygtid, vilket vore oerhört tids-och kostnadskrävande. Simulering, där autonoma fordon testas virtuellt, är därför enda sättet att validera att system är säkra och kunna snabba på utvecklingen. ANSYS 2019 R3 omfattar en rad robusta lösningar som underlättar snabbare och säkrare utveckling av allt från sensorer till virtuella miljöer och artificiell intelligens (AI).
– I ANSYS Autonomy, som är en del av ANSYS 2019 R3, integrerar vi våra viktigaste lösningar till en omfattande virtuell test- och utvecklingsmiljö för autonoma fordon, säger Eric Bantegnie, vice vd och ansvarig för affärsenheten system på Â ANSYS. Tillsammans med ANSYS stora ekosystem av partners, kan våra kunder därmed snabba på utvecklingen av säkra autonoma fordon.

Comments are closed.