GNSS-moduler navigerar drönare med centimeternoggrannhet

Quantum Systems har för sina eVTOL, electrical vertical start and landing, valt GNSS-modulen ZED-F9P från Ublox för att kunna navigera med centimeterprecision.

Modulen från Ublox heter ZED-F9P. Den används av Quantum Systems i deras senaste elektriskt drivna drönare Tron F90+ som har fasta vingar med 3,5 m vingspann. Den kan flyga med 160 km/h med 100 km räckvidd. Tron F90+ är avsedd för räddningsaktioner, sådana som att transportera blod samt för malmledning och jordbruksrelaterade uppgifter. Den används också för övervakning och kartläggning.

Den viktigaste egenskapen hos F90+ är dess vertikala landnings och startegenskaper. Tack vare ZED-F9P-modulen kan farkosten manövreras med noggrannhet i storleksordningen tre till fem centimeter. Det innebär en noggrannhet som är cirka 100 gånger högre än vanliga GNSS-lösningar.

Noggrannheten uppnås genom positioneringskorrigering på basis av multi-bands realtidskinematik (RTK), rå kod och bärfrekvensens fas.

Comments are closed.