Utökad kontaktdonsmontering i Europa

TTI Inc. har utökat sin kontaktdonstillverkning kraftigt i Europa. Det gäller både antal typer och volym. Den tyska anläggningen startades 2010.

 

Fabriken ligger i Gerlinden, nära München och hanterar framför allt kontaktdon för den europeiska försvarsindustrin och andra industrier med höga kvalitetskrav. Sedan starten 2010 har produktionen mer än fördubblats och man kan nu slutmontera sju olika kontaktdonstyper och varianter av dem. Fler typer kommer att lanseras senare i år.
Produktionsarean ligger idag på 500 kvadratmeter och där finns 12 dedikerade arbetsplatser och lager för 2 800 komponenter. Fabriken monterar en rad kontaktdonstyper från Amphenol och Souriau. Nya typer är VG95328 PT-serien från Amphenol och EN3645 8D från Souriau. Fabriken klarar de flesta typer av plätering.

Comments are closed.