Handel med farliga elprodukter via Internet

Det förekommer handel via Internet från länder utanför EU med elprodukter som är farliga för konsumenter. Elsäkerhetsverket ser allvarligt på problemet och har därför gjort en skrivelse till EU-kommissionen.

– Det är farligt och ett växande problem att elektriska produkter från andra länder utanför EU (Europeiska unionen) säljs via Internet under oreglerade former till konsumenter, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket.
Ett ökat antal oroliga konsumenter som köpt elprodukter via Internet har vänt sig till Elsäkerhetsverket. Därför gjorde myndigheten under våren en marknadskontroll på bland annat USB-laddare och på LED-belysning som sålts via Internet från länder utanför EU.
Myndighetens marknadskontroll visade att produkterna inte uppfyllde de krav som Sverige och EU ställer för att man ska få sälja dem på den svenska eller europeiska marknaden. LED-lamporna hade bristande eller inget skydd mot spänningsförande delar och var försedda med falsk CE-märkning. USB-laddaren uppfyllde inte något av de krav som Sverige och EU ställer när det gäller elektromagnetiska störningar.
– Om vi hade haft en svensk ekonomisk aktör som kunde ställas till svars under den lagstiftning som gäller inom EU, skulle dessa produkter ha fått försäljningsförbud med återtagande från konsument. Det är den allvarligaste formen av Elsäkerhetsverkets försäljningsförbud, säger Martin Gustafsson, inspektör vid Elsäkerhetsverkets produktavdelning.
– Ofta annonseras den här typen av produkter som CE-märkta eller anpassade till EU, via en webbsida med "svenskt utseende", Webbsidan är utformad på svenska och betalningen sker med svensk valuta. Därför förleds konsumenter att tro att produkten säljs av en svensk aktör och att den då uppfyller kraven som finns i Sverige och EU.

Comments are closed.