Uppåt för ytmontering ned för mönsterritare

När Peter Uddfors, vd, och Carina Wång, chefsekonom, presenterade Micronic Mydatas bokslutet för Q4 stod det klart att företagens integration fungerade som tänkt: att balansera de olika delmarknadernas upp- och nedgångar.

Tanken var ju att man skulle uppnå bättre stabilitet och balans när marknaderna för Micronics och Mydatas produkter, i huvudsak maskritare respektive maskiner för ytmontering, utvecklades åt olika håll. Så är nu alldeles uppenbart.
– Integrationen av företagen har lyckats mycket väl. det har vi stor nytta av ny, konstaterar Peter Uddfors.
Försäljningen av ytmonteringsmaskiner ökade med hela 31 procent, vilket gav 17 procent högre EBIT, och Micronic Mydata tog marknadsandelar inom sitt marknadssegment: Maskiner för flexibel, relativt småskalig produktion. Men man gjorde också en inbrytning på segmentet för litet större serier, med höghastighetsversionen av SMT-maskinen MY100. Även försäljningen av MY500, för direkdispensering av lodpastamönster, har varit lyckad liksom övrig utrustning för ytmontering.
Smolk i bägaren är försäljning av maskritare. Bara tre system för halvledarindustrin, Sigma 7700, Omega och FPS (till en ny kund i Kina), såldes. Och ingen maskritare för displaysystem fann någon kund. Dessa finns främst i Japan där den stora jordbävningen slog ut mycket av produktionsutrustningen.
Vad gäller industrin för bildskärmar minskade maskproduktionen också kraftigt på grund av minskad TV-försäljning. Däremot ökar maskproduktionen för displayer till mobiltelefoner, surfplattor mm.
– Dessa mindre skärmar innebär mindre antal kvadratmeter producerade masker. Men positivt för oss är att vi ser mer komplexa displayer kommer fram.
Peter Uddfors syftar på AMOLED (amorf OLED) som kan ge mycket bättre färger. Samsunge har annonserat planer på tillverkning av 55 tums AMOLED-skärmar och ryktet säger att även Apple kommer att använda AMOLED för tillverkning av TV.
– Vi ser ett paradigmskifte inom TV-industrin där TV och Internet växer ihop. För att producera AMOLED kommer våra Prexision-maskiner att krävas – de gamla duger inte.
Ett nytt område som Micronic Mydata gick in i under förra året var LDI, maskiner för kapsling av halvledare. Peter Uddfors uttryckte stora förhoppningar om en god tillväxt på detta område.
– Det finns konkurrenter på marknaden, men deras maskiner ger inte samtidigt hög upplösning, god linjering och hög rithastighet.
Micronic Mydatas LDI-maskin passar såväl för framställning av BGA-kapslar som CSP. BGA förekommer i stor utsträckning i bärbara PC och surfplattor medan mobiltelefoner, GPS-navigatorer och liknande är byggda med CSP.
– Vi ser nu en utveckling hur dessa två områden går samman, något som gynnar försäljningen av vår LDI.

Maskinen, som arbetar med en roterande spegelmatris (SLM), kan hantera substrat i storlekar upp till 0,5×0,5 m, samtidigt som upplösningen är bättre än 10 µm och linjeringsfel inte överstiger 2,5 µm.
Peter Uddfors beräknar att marknaden för LDI för närvarande ligger mellan 100 och 150 miljoner dollar per år.
Carina Wång beskrev den ekonomiska utvecklingen för fjärde kvartalet 2011 för Micronic Mydata. Nettoförsäljningen med 7 procent, vilket rensat för valutaändringar innebär ungefär nollresultat. Försäljningen av maskritare, Q4 2011 jämfört med Q4 2010, sjönk med hela -41 procent, medan ytmonteringsmaskiner ökade med 31 procent. Orderingången var 37 procent lägre för maskritare medan den var 11 procent högre för ytmonteringsmaskiner.
Hela 25 procent av omsättningen avser forskning och utveckling. För helåret 2011 var den 289 MSEK (318 MSEK 2010) varav 174 MSEK avser utvecklingen av LDI-systemet.
Försäljningen totalt 2011 uppgick till 1198 MSEK, jämfört med 1288 MSEK år 2010.
Peter Uddfors beskriver den kommande utvecklingen för Micronic Mydata såhär:
* Försäljningen av utrustning för ytmontering kommer att fortsätta på en stabil nivå under första halvåret 2012. Längre fram är svårt att bedöma i dagsläget.
* Med tanke på att någon displayritare inte har sålts på 1,5 år, är det rimligt att tro att denna marknad kommer att vakna.
* 40 procent av vår verksamhet utgör service. Verksamheten kommer knappast att minska.
* Under 2012 förväntas order för LDI.

Comments are closed.