Rekordomsättning för Axis

IT-företaget Axis Communications, verksamma inom lösningar för nätverksvideo, passerade för första gången någonsin en miljard kronor i försäljning under ett enskilt kvartal. Nettoomsättningen ökade under det fjärde kvartalet 2011 med 20 procent till 1 051 miljoner kronor. (875).

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade till 192 miljoner kronor (125), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,3 procent (14,3). För helåret 2011 ökade rörelseresultatet till 633 miljoner kronor (415), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,7 procent (14,1).

"Vi avslutar ett framgångsrikt år med att under fjärde kvartalet för första gången passera en miljard kronor i försäljning för ett enskilt kvartal. Påverkan på försäljningen av översvämningarna i Thailand blev väsentligt lägre än förväntat efter ett framgångsrikt arbete med bland annat omlokaliserad produktion. Försäljningsökningen i lokala valutor för hela 2011 på 33 procent innebär att vi bedömer att vi tagit marknadsandelar på den snabbt växande globala nätverksvideomarknaden. Bakom utvecklingen ligger vår konkurrenskraftiga produktportfölj, samt den globala expansionen av vår säljorganisation.", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Comments are closed.