Uppåt för Semcon

Verksamhetsåret 2011 avslutades med en stabil  försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat inom samtliga affärsområden för Semcon.

Under året har vi bland annat fått stora affärer från fordonsindustrin inom powertrain, säkerhet och produktinformation. Semcon ser fortsatt positivt på utvecklingen för 2012, även om osäkerheten har ökat på grund av försämrade konjunkturutsikter.
Under fjärde kvartalet var rörelseintäkterna 679 Mkr (583) och den organiska tillväxten blev 17 procent.  Rörelseresultatet uppgick till 57 Mkr (35) vilket gav en rörelsemarginal på 8,4 procent (6,0). Efter skatt var resultatet 36 Mkr (23).
För helåret uppgick intäkterna till 2 452 Mkr (2 091) och den organiska tillväxten blev 20 procent. Försäljningen i lokala valutor ökade med 20 procent. Försäljningsökningen hänför sig till en förbättrad marknadssituation. Rörelseresultatet uppgick till 111 Mkr (3) vilket gav en rörelsemarginal på 4,5 procent (0,1). Engångskostnader har belastat resultatet med -31 Mkr. Efter skatt var resultatet 69 Mkr.
Affärsområdena visar följande rörelsemarginal exkluderat kostnader av engångskaraktär: F&U inom fordonselektronik 5,7  procent (4,7), konstruktion och utveckling 9,4 procent (6,1) och informatik 16,3 procent (14,5).

 

Comments are closed.