Uppåt för IC men ner för utrustning

Analytiker vid Industry Strategy Symposium som startade idag ger en spridd  bild om tillväxt i år för halvledarindustrin,  dock tror alla på positiv tillväxt (6-12 procent för IC). Man är mer enig om nedgång av 10-12 procent  investeringar i fabriker och utrustning..

Vid  Industry Strategy Symposium (ISS), som pågar denna vecka har olika industianalytiker gett sina prognoser för 2008.Som brukligt finns olika uppfattningar om utveckling och IC prognoserna varierar beroende på institut. IC-insight tror 10 procent tillväxt, SIA 7,7 procent, Gartner Group 6,2 procent och Semico Reserach procent.

Gemensamt är att man tror på ett bättre år 2008 än vad man kan förvänta. Lagersituationen verkar var under kontroll, PC industrin borde komma i uppgraderingscykel säger Semico Research som är mest optimistisk. Digital TV i USA, olympiad i Kina, presidentval i USA är andra faktorer som påverkar  marknaden positivt.

VLSI reserach tror på samma DRAM försäljning som år 2007, men ökning  9,8 procent för processorer, 18,9 procent för flashminnen och 7,4% analogt. 

Investering i industrin befaras falla runt 10 procent, Gartner tror exemplevis att investeringar faller från 44.8miljarder dollar till 40,3 miljarder i år. Gartner säger också att investeringsökningarna  som startade  2004 har pågått under ovanligt lång tid, så en nedgång var väntad.

Vi får nu se om någon konsensus  från denn blandade bild kommer ut från Symposiet senare i veckan.

 

 

 

I

Comments are closed.