Uppåt för europeisk distribution av halvledare

Växelkursen mellan dollarn och euro fortsätter driva på tillväxten på halvledarmarknaden i hela Europa och den ryska marknaden fortsätter förlora på grund av sanktioner. Den sammantagna tillväxten för det andra kvartalet hamnade på 16 procent.

2015 visar sig vara ett mycket dynamiskt år för den europeiska marknaden för distributionen av halvledare. Efter en stark tvåsiffrig start under det första kvartalet har  det andra kvartalet fortsatt den uppåtgående trenden, enligt DMASS (Distributors 'och Manufacturers' Association of Semiconductor Specialists).

Försäljningen ökade under Q2 2015 med 16 procent till 1,86 miljarder euro – ännu ett rekordkvartal enligt DMASS. En betydande del av ökningen beror dock på euro/US-dollar-växelkursen med en 20 procentig lägre växlingskurs för euron som drev på prisökningarna.

– Trots att 16 procent låter som en god ökning måste vi komma ihåg att inte allt kommer från högre efterfrågan eller organiska tillväxtmöjligheter utan från finansiella effekter. Vi kommer att få se denna effekt försvagas under året och halvvägs genom 2015 verkar det klart att den europeiska distributionen kommer att åtnjuta en tvåsiffrig tillväxt för helåret förutsatt att ingen massiv makroeffekt kommer att driva in den andra halvan i ett hörn. Det återstår att se hur den europeiska exporten påverkas av försvagningen i den kinesiska expansionen, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS.

Regionalt har alla länder eller större regioner utom Tyskland och Ryssland har haft en fortsatt uppgång. Uppgången leds av Israel (48%), Turkiet (33%) Norden (31%) och Östeuropa (29,5%)l De stora regionerna hamnade runt en genomsnittet tillväxt: Storbritannien ökade med 17% till 153 miljoner euro, Frankrike med 18,3% till 145 miljoner euro, Italien med 13,6% till 183 miljoner euro, Norden med 31% till 185 miljoner och Östeuropa med över 29% till 238 miljoner euro. Tyskland, den i särklass största regionen, uppvisade en tillväxt på endast 5,9% till 546 miljoner euro. Ryssland var det enda landet som hamnade på negativa tal, allt på grund av landets embargosituation.

– Vi har sett valutaeffekter spela annorlunda roller i olika regioner med Italien och Tyskland som uppenbarligen påverkats mest av den svagare euron. Detta kommer troligtvis att balanseras ut mot slutet av 2015 när skillnaden mellan euron och dollarn kommer att bli en mindre fråga, säger Georg Steinberger.

”Annan logik” växte snabbast med 41% till nästan 100 miljoner euro, följt av programmerbar logik ( +26% till 150 miljoner euro). Minnen ökade MED 16,3% till 143 miljoner euro, diskreta komponenter med 17,1% till 105 miljoner euro, sensorer med 17,6% till 41 miljoner euro, analoga med 15,3% till 543 miljoner euro och optoelektronik med 15% till 191 miljoner euro. Under genomsnittet för kvartalet hamnade MOS Micro (13,9% till 384 miljoner euro), standardlogik (8,7% till 32 miljoner euro) och kraft (5,3% till 171 miljoner euro).

Comments are closed.