Uppåt för Enea

Under tredje kvartalet visade Enea en bra utveckling, med fortsatt god tillväxt och lönsamhet.

Nettoomsättningen ökade med 13 procent, mjukvaruintäkterna med 17 procent och konsult- och övriga intäkter med 10 procent. Rörelseresultatet blev 18 MSEK (16,4) och rörelsemarginalen uppgick till 8,7 (8,9) procent. Resultatet efter skatt ökade till 14,3 (11,6) MSEK.
Mjukvaruförsäljningen hade god tillväxt i Norden och Asien men var svag i resten av Europa och i USA.
I Asien har man fått några viktiga "design-wins" inom den nya kinesiska mobilstandarden, bl a för det kinesiska konglomeratet Potevio. En större nordisk order på mjukvara till en telematikplattform för lastvagnar tillhörde glädjeämnena.
Åsa Landén Ericsson, VD och koncernchef, påpekar i ett pressmeddelande att man i dessa "finansiellt oroliga tider", även efter årets tre förvärv, har en solid finansiell ställning med en god kassa, inga lån och dessutom 250 mkr i outnyttjade krediter.

Comments are closed.