Bra rapport från Kitron

Den norska kontraktstillverkaren Kitron ASA uppvisar ett bra resultat i sin preliminära rapport för tredje kvartalet i år.

Intäkterna beräknas hamna på cirka 480 miljoner norska kronor, en förbättring på över 20 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Vinsten före skatt för kvartalet förväntas bli runt 29 miljoner NOK, vilket är mer än en tredubbling jämfört med det tredje kvartalet 2007. Företagets förväntningar inför fjärde kvartalet är en ytterligare resultatförbättring jämfört med tredje kvartalet i år och prognostiserar en fördubblad vinst före skatt jämfört med fjärde kvartalet 2007.

Kitron ASA ser framtiden an med tillförsikt.  För ett par dagar sedan meddelade Kitron ASA att företagets dotterbolag UAB Kitron i Litauen erhållit nya beställningar med ett sammanlagt värd på 90 miljoner norska kronor. Enligt avtalen ska leveranserna ske under första halvåret 2009.

Comments are closed.