Upp till 60 gånger snabbare verifiering

Den nya verifieringsplattformen Palladium XP II från Cadence snabbar upp verifieringsarbetet för SoC-konstruktioner dramatiskt. Det gäller speciellt verifieringen av mjukvara och operativsystem.


Palladium XP II

Innan en ny systemkomponent går till produktion gäller det att allt som kan verifieras också är verifierat. Då används verifieringsplattformar som Palladium från Cadence.
I den senaste versionen av Palladium, Palladium XP II, är det möjligt att verifiera konstruktioner med en komplexitet upp till 2,3 miljarder grindar, med ca 50 procent högre verifieringsprestanda. Men de verkligt stora skillnaderna kommer i kombination med företagets nya verifieringsmjukvara för högnivåverifiering. Där visar tester ca 10 gånger snabbare verifiering av hård/mjukvara och upp till 60 gånger högre hastighet för OS-verifiering.
– Hybridlösningen i Palladium XP II gav faktiskt hastighetsökningar upp till 60 gånger jämfört med vanlig emulering, säger Narendra Konda, konstruktionschef hos NVIDIA. Det här sättet att arbeta ger en betydligt snabbare mjukvaruvalidering och en smidigare modell för att dra igång nya komponenter.

Comments are closed.