Universitetet bygger 5G-testbädd inomhus

Utökad kapacitet och ännu bättre prestanda blir resultatet när Luleå tekniska universitet bygger ut sin 5G-testbädd med ett inomhussystem. 5G-systemet är utvecklat av Telia och Ericsson och anläggningen öppnar för nya möjligheter för såväl forskare som företag.


Karl Andersson, biträdande professor i distribuerade datorsystem och verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT på Luleå tekniska universitet.

– 5G går delvis på andra frekvenser än tidigare generationers mobiltelefonnät, säger Karl Andersson, verksamhetsledare vid Centrum för distansöverbryggande teknik, CDT, på Luleå tekniska universitet. De högre frekvenserna har svårare att tränga igenom väggar och därför ökar behovet av att komplettera 5G-radiosystem utomhus, med system inomhus.

Luleå tekniska universitet har redan en 5G-mast installerad på universitetsområdet. Med 5G erbjuds forskare och företag en testmiljö för att validera framtidens produkter och tjänster. I och med att universitetet nu också får ett inomhussystem för 5G utökas testbädden markant. 5G-täckning inomhus med utökad kapacitet och högre hastigheter, möjliggör alltså för helt nya experiment och tester, för helt integrerade användningsfall och scenarier för stora mängder data.

Syftet med 5G-forskningsplattformen, som finansieras av Labbfonden och Kempestiftelserna, är att låta problem från industrin och forskningsresultat från akademin mötas och korsbefruktas. Det 5G-radiosystem som är installerat på Luleå tekniska universitetet är utvecklat av Ericsson med Telia som nätverksoperatör.

Magnus Frodigh, forskningschef på Ericsson, poängterar betydelsen av samarbetet med industrin och akademin.

– 5G är och kommer bli en plattform för innovation, både för etablerade industrier, start-ups och samhället i stort. Det är glädjande att vi har fått möjligheten att tillsammans med Luleå tekniska universitet och Telia bygga Nordens första inomhussystem med Ericsson 5G Radio Dot System. Nu ser vi fram emot gemensam innovation för att hitta nya spännande tillämpningar för industrin tillsammans med Luleås duktiga forskarteam.

Magnus Leonhardt, innovationschef för Telia Sverige, delar den uppfattningen:

– Vi står i startgroparna för en bredare utbyggnad av 5G med en viktig spektrumauktion runt hörnet. Intresset för 5G är stort och flera olika branscher utforskar dess potential på allvar. Testbädden skapar förutsättningar för att möta det behovet, den kan fungera som en katalysator för nya innovativa lösningar som kan bidra till mer effektiva och hållbara verksamheter.

Comments are closed.