OEM drar tillbaka utdelningsförslaget

OEMs styrelse har beslutat att dra tillbaka förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 7,00 SEK per aktie.

Beslutet har fattats mot bakgrund av rådande omvärldsklimat, med anledning av utbrottet av Covid-19 och dess effekter på omvärld och marknader, samt risken för utbrottets potentiella finansiella påverkan på OEM:s verksamhet och resultat.

– Mot bakgrund av det rådande globala klimatet anser styrelsen att detta är en sund åtgärd att vidta vid denna tidpunkt för att säkerställa att bolaget förblir väl positionerat inför framtiden, säger Petter Stillström, styrelseordförande i OEM International AB.

OEMs styrelse har också beslutat att tidigarelägga delårsrapporten för första kvartalet till den 9 april 2020. Rapporten var tidigare planerad till den 22 april 2020. Årsstämman kommer dock att hållas den 22 april 2020.

Comments are closed.