Universellt användbara gränssnittsmoduler

Conrad Elektronik är återförsäljare av I/O-moduler från TDE Instruments. Tack moduluppdelning är de mångsidigt användbara inom industrin.

 

Bilden ovan visar ZDAuto MIO-UNO, för Arduino, och fyra olika M5S-moduler som skapar en länk mellan elektronik och industrisignalvärlden. ZDAuto finns också i versionen Raspberry Pi.

 

Jämfört med tidigare I/O-system, som kräver en separat styrkrets för varje I/O-typ, har är gränssnittsmodulerna i M5S-serien generellt användbara. Användarna kan därför täcka en mängd olika applikationer med en enda universell krets, implementera kundspecifika ingångs- och utgångskonfigurationer genom att ansluta motsvarande moduler samt lägga till ytterligare moduler eller funktioner till enheter som redan används ute på fältet. De interna eller externa kablarna behöver inte bytas ut.

 

Alla M5S-moduler mäter 5 × 12,7 × 20 mm (D × H × B), vilket gör att de följer 5 mm SIP-branschstandarden (till exempel Panasonic-reläer). Modulerna är helt förseglade, vattentäta, brandsäkra och dammtäta.

 

De modulära gränssnittsenheterna är skräddarsydda enligt krav från tillverkare av industriella styrsystem och programmerbara logikstyrenheter (PLCer), samt krets- och prototyputvecklare och riktar sig även till småskaliga utvecklare och tillverkare.

 

M5S-serien inkluderar fyra digitala ingångsmoduler för detektering av tillstånd, pulser eller kodningssignaler med galvanisk isolation via optokopplare och öppen kollektorutgång, samt fyra digitala utgångsmoduler för styrning av reläer, lampor, sumrar eller andra signalanordningar. Beroende på modell kan modulerna med digital utgång fås med relä, halvledarrelä eller transistorutgång med galvanisk isolation.

 

De fyra analoga ingångsmodulerna i M5S-serien är konstruerade för att ta in analoga signaler från potentiometrar, temperatursensorer och andra ström- och spänningsgenererande enheter. Modulerna lämpar sig för såväl isolerade som icke-isolerade signaler.

 

Användare som behöver styra hastighetsregulatorer, värmeregulatorer och annan spännings- eller strömmätningsutrustning kan förlita sig på de fyra analoga M5S-utgångsmodulerna med analoga standardsignaler på 10 V och 20 mA.

 

 

Comments are closed.