Organisationer bakom ingenjörssatsning

Företrädare från företag och branschorganisationerna Elektriska Installatörs-organisationen, Järnvägsbranschen, Svensk Energi samt Svenska Teknik & Designföretagen ställer sig bakom Kungliga tekniska hägskolan, KTH:s nya framtidsinriktade satsning att utbilda framtidens ingenjörer inom elektroteknikområdet.

Satsningen efterfrågas av näringslivet och ska täcka den stora bristen på elektroteknikingenjörer.
"Vi behöver ingenjörer som vill vara delaktiga i den framtida utvecklingen av våra branscher. Från samhällssynpunkt är dessa mycket viktiga och vi står inför många utmaningar", skriver de fyra branschorganisationerna i ett gemensamt uttalande.

Elektroteknikingenjörer har många spännande utmaningar framför sig. Kunskaper inom elektroteknik krävs i stort sett inom alla tekniska branscher. Som yrkesverksam ingenjör inom elektroteknik finns en bred arbetsmarknad. Det kan handla om att hitta lösningar på hur elbilar bäst ska laddas, hur vindkraft kan kombineras med andra energikällor, om elinstallationer och smarta hem, utveckling av nya lösningar för trådlös kommunikation och multimedia över internet med mera.

Det råder idag en brist på utbildade elektroteknikingenjörer, en brist som väntas bli ännu större de kommande åren. För att möta det stora behovet startar KTH en högskoleingenjörsutbildning inom elektroteknik med 180hp, hösten år 2010 i Haninge. Under framtagningen av programmet har KTH arbetat nära företrädare från företag och branschorganisationerna, vilka ställer sig mycket positiva till utbildningen. Detta för att säkerställa att utbildningen möter de krav som ställs i det kommande yrkeslivet och för att skapa ett brett kontaktnät bland företag och yrkesverksamma ingenjörer.

– Vi kan erbjuda blivande ingenjörer en attraktiv och efterfrågad utbildning där en examen leder till många och stora möjligheter att arbeta med framtidens tekniska utmaningar, säger Thomas Lindh, programansvarig på KTH.

Comments are closed.