Underleverantörer försiktigt optimistiska

Sinfs nya Underleverantörsbarometer för det andra kvartalet visar på en försiktigt positiv anda och tilltro till konjunkturen hos de svenska små och medelstora underleverantörerna. Detta trots signaler om vikande konjunktur och det osäkra ekonomiska läget som råder i Europa.

Svensk Industriförening ,Sinf, genomför kontinuerligt sin Underleverantörsbarometer bland små och medelstora underleverantörer. Den senaste undersökningen gav följande svar och siffror:

  • Nästan vartannat industriföretag tror på en omsättningsökning i företaget på mellan 1 till 20 procent under det tredje kvartalet.
  • Gällande anställningar är trenden försiktigt positiv; 66 procent tror att personalstyrkan kommer att vara oförändrad under det tredje kvartalet. Det som efterfrågas är produktionspersonal. Knappt var fjärde tror att den kommer att öka.
  • 20 procent av företagen upplever att vi är mitt i en högkonjunktur, medan nästan lika många, 19 procent, upplever att vi är mitt inne i en lågkonjunktur.

– Det finns en försiktigt positiv anda hos de svenska små och medelstora underleverantörerna. En stor andel tror att omsättningen kommer att öka och att personalstyrkan kan förbli oförändrad. Detta trots de ekonomiska orosmoln som hopar sig. De största frågetecknen är den höga kronkursens påverkan och signalerna om en internationell industrinedgång, säger Anders Ekdahl, vd för Sinf i ett pressmeddelande.

I Underleverantörsbarometern mäter Sinf kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag. Sinf har cirka 1300 medlemsföretag.

Comments are closed.