Tyskland, tillväxtmotor som börjat hacka

I IDEA:s senaste statistiken för fjärde kvartalet (Q4) 2010, som även redovisar trender från och med första kvartalet (Q1) 2008 till och med (Q4) 2010, framgår att det är Tysklands elektronikmarknad för halvledare som växer mest bland de i statistiken ingående länderna och regionerna i Europa. Men senaste kvartalet oroar.
International Distribution of Electronics Association (IDEA) har släppt sin dtam (distributor total available market) trendstatistik för fjärde kvartalet 2010. IDEA tar fram kvartalsvisa siffror för bokningar (net sales orders entered) och fakturering (sales revenue less credits) från distributörer: För elektronikmarknaden totalt. Uppdelat på land/region. Och på marknadssegmenten halvledare, passiva komponenter och elektromekaniska & andra komponenter.

De länder och regioner som ingår i statistiken är Italien, Frankrike, Storbritannien, Norden och Tyskland. (Notera att IDEA har procentuellt olika antal medlemmar i olika länder så beloppsmässigt (mätt i dollar) är jämförelser mellan länder vanskliga, men marknadstrenderna över tid är däremot tydliga). Talen är relaterade till USD med valutakurser fastställda på ett medelvärde från 2009 års växelkurser.

Fakturering
De totala faktureringarna för Q4 2010 minskade för första gången under de senaste sex kvartalen (bottennoteringen under de senaste tre åren var Q2 2009). Totalt minskade faktureringarna med nästan 4 procent mellan Q3 – Q4 2010.

På årsbasis (Q4 2009 – Q4 2010) har dock faktureringarna ökat med hela 36,5 procent. Och det efter en rekordökning mellan Q3 – Q4 2009 på hela 35 procent. Det segment som går bäst är halvledare, upp 43 procent under perioden.

Men, med en tillbakablick  tre år i tiden, tangerade faktureringarna för Q4 2010, nivån för Q1 2008.

Under det senaste året har Tyskland agerat draglok med en ökning av faktureringarna med 45 procent mellan Q4 2009 och Q4 2010 men tappade drygt 8,5 procent Q3 – Q4 2010, vilket är oroväckande. Tysklands siffror är viktiga då de är den klart största marknaden för elektronikkomponenter i Europa, 2,5 till 4 gånger större än något annat land eller region.

I Norden har faktureringsvolymen ökat 39 procent mellan Q4 2009 – Q4 2010. Vår region upplevde dock en dipp mellan Q2 – Q3 2010 på -5 procent men gick emot trenden och ökade faktureringen igen mellan Q3 – Q4 2010 med nästan 9 procent.

Sekvensiell jämförelse mellan kvartal tre och fyra 2010 och kvartal fyra 2009 och kvartal fyra 2010:

Halvledare:
Total fakturering Q3 – Q4 2010: -5 procent.
Fakturering Tyskland Q3 – Q4 2010: -10 procent.
Fakturering Norden Q3 – Q4 2010: +9 procent

Total fakturering Q4 2009 – Q4 2010: +43 procent.
Fakturering Tyskland Q4 2009 – Q4 2010: +51 procent.
Fakturering Norden: Q4 2009 – Q4 2010: +49 procent.

Passiva komponenter:
Total fakturering Q3 – Q4 2010: -4,7 procent.
Fakturering Tyskland Q3 – Q4 2010: -6,7 procent.
Fakturering Norden Q3 – Q4 2010: -4 procent

Total fakturering Q4 2009 – Q4 2010: +31 procent.
Fakturering Tyskland Q4 2009 – Q4 2010: +32 procent.
Fakturering Norden: Q4 2009 – Q4 2010: +47 procent.

Elektromekaniska & andra komponenter:

Total fakturering Q3 – Q4 2010: 0 procent.
Fakturering Tyskland Q3 – Q4 2010: -5,5 procent.
Fakturering Norden Q3 – Q4 2010: 0 procent

Total fakturering Q4 2009 – Q4 2010: +21 procent.
Fakturering Tyskland Q4 2009 – Q4 2010: +32 procent.
Fakturering Norden: Q4 2009 – Q4 2010: +14 procent.

Bokningar
De totala bokningarna för Q4 2010 minskade för andra gången under de senaste sex kvartalen (sedan bottennoteringen – andra kvartalet 2009). Totalt minskade bokningarna med 7 procent under Q4 jämfört med Q3 2010.

På årsbasis (Q4 2009 – Q4 2010) har dock bokningarna ökat med 19 procent. Och även här finns det en rekordökning för treårsperioden, men nu mellan Q4 2009 – Q1 2010, på 21,5 procent.

Men, med en tillbakablick tre år i tiden, tangerade även bokningarna för Q4 2010, nivån för Q1 2008.

Tyskland noterar en ökning av bokningarna med 20,5 procent under Q4 2009 jämfört med Q4 2010 men tappade nästan hela 13 procent från Q3-noteringen till Q4 2010, vilket också är oroväckande för den europeiska elektronikmarknaden.

I Norden har bokningarna ökat med 31 procent i jämförelsen mellan Q1 2009 och Q1 2010. Vår region upplevde dock igen en dipp från Q2 till Q3 2010 på -15 procent, men gick emot den allmänna trenden och bokningarna ökade åter med 10 procent under Q4 jämfört med Q3 2010.

Comments are closed.