Ericsson och Akamai i strategisk allians

Ericsson och Akamai Technologies, Inc. meddelar att de ingått en strategisk allians som ska fokusera på att ta fram “mobile cloud acceleration”-lösningar inom bland annat mobil e-kommers och företagstillämpningar.

De båda företagen kommer att tillsammans utveckla lösningar för den snabbt växande marknaden för innehåll och tillämpningar på internet som kan nås från mobilenheter. Ericsson och Akamai avser föra samman kraften i mobila nätverk och “molnet” för att öppna nya affärsmöjligheter för både operatörer och innehållsleverantörer.

Alliansen mellan Ericsson och Akamai uppges för första gången skapa ett verkligt, integrerat, mobilt, internet-ekosystem utformat för att operatörerna av mobilnätverken ska bli mer involverade i internets så kallade värdekedja, vilket i sin tur bättre kan hjälpa dem att tjäna pengar på sina nätverk och sin abonnentbas. Lösningarna utformas också för att underlätta för hur innehållsleverantörer kan distribuera sitt innehåll och få tillgång till en större publik.

En prototyp av “the mobile cloud acceleration solution” kommer att visas upp av Ericsson under den pågående Mobile World Congress 2011 i Barcelona.

Comments are closed.