Tyska imc ny agentur för JoR

Den tyska tillverkaren inom mätsystem imc Messysteme GmbH har valt svenska JoR som sin distributör från och med 1 juni 2009. imc tillverkar mätsystem och mätprogram som täcker en mätteknikers olika behov för insamling av mätdata och analys av dessa. imc grundades 1988 och ägs än idag av sina grundare. Företaget har idag mer än 100 medarbetare i egna lokaler i Berlin. Omsättningen har ökat med mer än 40 procent senaste året och fortsätter att stiga även i år. Mätsystemen används framförallt i mobila applikationer, såsom bilar, tåg och fartyg över hela världen. Med programvaran Famos har imc ett mycket kraftfullt mätprogram, med många olika analysfunktioner.

Comments are closed.