TeliaSonera i affär i Norge

TeliaSoneras dotterbolag NextGenTel köper Tele2 Norges bredbands- och ip-telefoniverksamhet.

Köpeskillingen är 100 miljoner norska kronor, skuldfritt. Förvärvet omfattar 97 000 bredbandsabonnemang varav 23 000 ip-telefoniabonnemang (rapporterat per den 31 mars 2009) samt teknisk utrustning och leverantörsavtal. NextGenTel är en rikstäckande leverantör av bredbandstjänster och en betydelsefull utmanare på den norska marknaden. Med affären ökar NextGenTels marknadsandel från dagens 15 procent till cirka 22 procent. Såväl Tele2 Norges nationella nät som kundutrustning kan enligt företaget smidigt integreras med NextGenTels nät. Förvärvet förutsätter dock ett godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.

– Tele2:s norska bredbands- och ip-telefoniverksamhet blir en viktig tillgång för NextGenTel och TeliaSonera och kommer att stärka vår position på den norska bredbandsmarknaden. Med en större kundbas kan vi också bättre utnyttja nätets kapacitet, säger Håkan Dahlström, chef för affärsområde Bredband i TeliaSonera.

Comments are closed.