Typgodkänd DC-elmätning för bilar

LEM är det första företaget att erhålla tysk certifiering för EM4TII (Energy Meter For Traction) DC-mätare.

För att elfordon ska få en bredare användning måste ett nätverk av snabba laddare installeras, som möjliggör för användare att göra långa resor utan att behöva oroa sig för räckvidd eller laddningstid. Elleverantörerna har redan börjat upprätta nät av snabba laddare (30 min, 150 kW) och räknar med att 2020 ha ultrasnabba laddare (<10 min, 350 kW). Snabba och ultrasnabba laddare tillhandahåller likström (DC) eftersom de är direktanslutna till batteriet.
I april 2019 träder nya regler i kraft som kräver att elbolagen endast tar betalt för den energi som levereras till bilen (det är normalt att inte betala för förluster förknippade med laddarens prestanda). För närvarande finns det endast mätare för växelström (AC) som är certifierade för framtagning av sådana är elräkningar till slutanvändare.
För en DC-lösning föreslår LEM den beprövade DC-mätaren för järnvägstillämpningar EM4TII, som har klarat alla test som krävs och som i januari 2019 vann typgodkännande (Baumusterprüfbescheinigung) av tyska PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt). I samband med det och för att tillgodose marknadens framtida krav kommer LEM inom kort att presentera en ny ‘LEM likströms-(DC)-mätare’, som är mycket mer kompakt än den tidigare versionen av EM4TII. Den nya mätaren blir lika noggrann och allsidig, oavsett vilken teknik som laddningsstationen använder (upp till 600 kW).

Comments are closed.