Strömsnål FPGA-lösning för 4K

Från Microchip kommer en bildbearbetnings- och videolösning baserad på den mycket strömsnåla PolarFire FPGA.

FPGA-kretsar kan utföra tusentals uppgifter parallellt. Det innebär att de är utmärkta plattformar för högupplöst bildframställning.
Den nya bild- och videolösningen baserad på PolarFire inkluderar ett komplett ekosystem för kunder med fullständigt applikationsspecifik maskinvara, optimerad IP-svit för bildbearbetning, exempel på referenskonstruktioner, demokonstruktioner och tillbehör. Detta ger konstruktörer den maskin- och programvara som behövs för implementering av konstruktioner med upplösning på 4K baserade på PolarFire FPGA-kretsar.
Video- och bildbearbetningssatsen möjliggör utvärdering av 4K bildbearbetning och -återgivning med hjälp av dubbla kamerasensorer lämpade för framtagning av demonstrationer för videosammanfogning, inpassning av statiska och dynamiska objekt, liksom uppskattning av verkligt djup baserat på kartlagda skillnader. Med sin modulära svit för IP kan satsen utnyttjas för flera projekt i syfte att spara kostnader, tid och arbete.
Satsen inkluderar även gränssnitt för bildbearbetning av industristandard. Då används 4 Gbyte DDR4-RAM och 1 Gbyte flashminne för buffring av bilder respektive användarkonfigurering. Ett dubbelriktat MIPI-gränssnitt används mot sensorn och HDMI, DSI eller SDI mot systemet.

Comments are closed.