Tvåsiffrig tillväxt för halvledarmarknaden

Årets siffror från DMASS visar en hälsosam tillväxt för 2015. Distributionsmarknaden för halvledare i Europa ökade med 14,6 procent jämfört med 2014 och försäljningen steg till 7,3 miljarder euro.

 

Drygt hälften av ökningen beror i och för sig på valutaförändringar, men den organiska tillväxten låg ändå mellan sex och sju procent. Resultatet för det fjärde kvartalet 2015 visade en drygt elvaprocentig uppgång jämfört med samma period året innan.
– 2015 blev ett rekordår, åtminstone ur försäljningsperspektiv, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS. Den stora skillnaden mot tidigare rekordår är att vi inte fått se någon bristsituation. Produkttillgängligheten har inte varit något problem.
– Sedan är det viktigt att inse att en stor del av tillväxten beror på valutaeffekter. Det kommer vi rimligen inte se under 2016, under förutsättning att inte växelkurserna börjar svänga vilt igen. Avmattningen i Kina och andra ekonomiska faktorer pekar på att vi får se en betydligt svagare tillväxt under 2016.

Regioner
Den stora skillnaden mellan de europeiska regionerna under 2015 har framför allt att göra med om länderna handlar i euro eller dollar. Länderna i östra Europa, Sverige och Schweiz visade till exempel en stark tillväxt beroende på den starka dollarkursen. Men också Storbritannien visade starkt positiva siffror, trots en stark egen valuta.
En annan tydlig effekt var att överflyttning av produktion till Östeuropa och Asien drog ned siffrorna för små marknader som Norge, Finland, baltstaterna och Belgien. Ryssland lider fortfarande av sanktionerna var det enda landet i regionen som visade en nedgång.
På årsbasis växte Tyskland med 9,5 procent till 2,2 miljarder euro, Italien växte med 12,3 procent till 667 miljoner euro, Storbritannien växte med 12,8 procent till 605 miljoner euro och Frankrike växte med 12,3 procent till 561 miljoner euro.
Östra Europa visade betydligt bättre siffror, med 30,4 procents tillväxt till 958 miljoner euro, medan Norden växte med 19,5 procent till 713 miljoner euro. Nästan hela den nordiska tillväxten kom från Sverige.
– De största framgångssagorna under 2015 finns utan tvekan i Östra Europa, framför allt drivna av växelkurseffekter och flyttad produktion, säger Georg Steinberger. Det återstår att se om en normalisering i balansen mellan euro och dollar också leder till en normalisering på regional nivå. Det blir också mycket intressant att se hur övriga positiva (IoT) och negativa (Kina) effekter tar ut varandra.

Produkter
På produktnivå växte de flesta produktgrupper kraftigt, utom kraftelektronik (+6,6 procent) och standardlogik (+9,3 procent). Analoga komponenter fortsatte att vara den starkaste produktgruppen med en tillväxt på 15,8 procent (totalt 2,13 miljarder euro), följd av MOS-mikroprocessorer med 13,5 procents tillväxt (totalt 1,51 miljarder euro). Därefter kommer optokomponenter (+14,4 procent / 750 miljoner euro) och kraftkomponenter (+6,6 procent / 684 miljarder euro).
– Ytterst få standardprodukter visade någon större tillväxt under 2015, säger Georg Steinberger. Det var framför allt de komplexa logikprodukterna, analogkomponenterna och mikroprocessorerna som visade tillväxt. Vi såg till exempel för första gången 32-bits enkapseldatorer gå om 8-bits enkapseldatorer. den här trenden väntas fortsätta med ännu större fokus på IoT och Industry 4.0.

Comments are closed.