Tuff LDO kan parallellkopplas

Från Texas Instruments kommer nu två nya linjära spänningsregulatorer av typen LDO (low drop regulator) som tillåter strömdelning, dvs som kan parallellkopplas. En av dem klarar temperaturer upp till 210°C.

Regulatorkretsen TPS7H1101-SP kan ge 3 A och den är QML Class-V verifierad upp till 125°C och kan användas för exempelvis medicinsk utrustning, satelliter och undervattenskablar. För krävande ännu mer miljöer passar TPS7H1201-HT, som ger 0,5 A och tål upp till 210°C. Så högra temperaturkrav kan exempelvis vara aktuella för borrar inom gruvnäringen.
Två parallellkopplade TPS7H1101-SP kan följaktligen ge upp till 6 A och två parallellkopplade TPS7H1201-HT kan ge 1 A. Genom att fördela strömmen lika mellan två kretsar minska påfrestningen på komponenterna. Tiden mellan fel (MTBF) kan reduceras till hälften.
Enligt Texas Instruments är de nya kretsarnas temperaturegenskaper 80 procent bättre än i dagens liknande lösningar. Kapslarnas utformning minimerar temperaturen för att ge högre tillförlitlighet.
Spänningsfallet från in- till utgång kan vara så låg som 75 mW vid 1 A strömuttag.
Bruset är mycket lågt, 17 µVrms och undertryckningen av matningsspänningsändringar är 45 dB vid 1 kHz, något som är viktigt exempelvis i medicinsk utrustning, eller i apparatur för olja- eller gasutvinning.
TPS7H1101-SP och TPS7H1201-HT är kapslade i 16 bens keramikkapslar med utökat temperaturområde (thermally enhanced ceramic flat pack, CFP).
Till kretsarna finns SPICE-modeller.

 

Comments are closed.