Millimetervågor hittar gömda föremål

Från Microsemi kommer en ny generation handhållna lösningar för att hitta gömda föremål. AllClear-lösningarna kan detektera både metallföremål och icke-metalliska föremål utan att sända ut egen strålning.

 

AllClear använder sig av den naturligt förekommande strålning som genereras av både personer och föremål. Detektorn känner av de extremt små förändringar som orsakas av gömda föremål. Detektorn visar inte någon bild av den person som undersöks och har därför inga problem med integritetskränkning.

Comments are closed.