Trumminne för kvantdator

En av de äldsta typerna av datorminne är på väg tillbaka, men nu i mikroformat.


Mikrotrumma och krets på safirsubstrat, bild Teufel/NIST

 

Fysiker på National Institute of Standards and Technology (NIST) har tagit fram ett mikroskopiskt stort trumminne som skulle kunna användas för en tänkt kvantdator. Funktionen går ut på att information som kodas som en speciell punkt i en mikrovågssignal kan överföras mekaniskt till en mikrotrumma och senare återvinnas med 65 procents effektivitet.
– Vi tror att rörelsen i den mekaniska trumman kan användas som en form av lokalt minne för kvantinformationssystem, säger Konrad Lehnert från NIST. De här experimenten ligger på gränsen mellan klassiska system och kvantsystem.
Tekniken går tillbaka till de fördröjningsledningar som användes i en del tidiga datorer på femtiotalet. Då handlade det om ganska enkla enheter som lagrade värden i form av akustiska vågor som färdades i kvicksilver eller annan vätska.

Comments are closed.