Troligen bara tre avancerade foundries kvar

I slutet av 2011 kommer det troligen bara återstå tre stora foundries för högvolym, avancerad halvledartillverkning: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC), GlobalFoundries Inc. och Samsung Electronics Co. Ltd., enligt nya IHS iSuppli research.

De mest avancerade processteknologierna för CMOS-halvledare är nu nere i 22 nm och 20 nm-noder. Flera andra foundries, däribland United Microelectronics Corp. och Semiconductor Manufacturing International Corp., kommer att vara kapabla att leverera “near-leading-edge” foundry-tillverkning i höga volymer vid 32 nm och 28 nm-noder. Dock är det bara de tre först nämnda som kommer att vara de enda högvolymstillverkarna i de mest avancerade processerna, spår nya IHS iSuppli research.

– De enorma kostnaderna för tekniken för avancerade halvledarprocesser gallrar leden bland de så kallade “leading-edge”-foundrierna till att det bara återstår tre företag i slutet av året. Om inte ytterligare foundries sällar sig till den skaran kommer halvledarföretagen stå inför ett minimalt antal konkurrenter att välja bland när det gäller avancerade chipgeometrier, menar Len Jelinek, director och chief analyst för semiconductor manufacturing vid IHS.

Under 2011 kan Intel komma att besluta sig för att använda sin avancerade tillverkningskapacitet och erbjuda foundry-tjänster till designföretag och fabblösa halvledartillverkare som införlivar Atomprocessorn i sina konstruktioner. Även om en sådan åtgärd skulle innebära en dramatisk förändring i Intels filosofi skulle det potentiellt innebära en omsättningstillväxt likväl som ett fördelaktigt utnyttjande av tillgångar.

Vad händer härnäst i Japan?

Även om Japan länge har varit en ledare med avseende på teknikutveckling finns det ingen japansk tillverkare vid 32 nm och mindre geometrier, vilket också består under 2011 – en utveckling som inte förebådar gott för landet. Möjligen kunde japanska leverantörer komma ifatt sina konkurrenter med en lämplig finansiering. Om detta skulle ske kan 2011 bli det år som japanska företag kommer ut ur sina skal och bli aktiva i foundry-verksamheten. Alternativet är mycket mindre trevligt, och den japanska halvledarindustrin skulle drabbas hårt om den väljer att stanna kvar på åskådarplats.

Konkurrera med TSMC

Så, vilkelt företag kommer att bli vinnare på foundrymarknaden 2011? Det uppenbara svaret är TSMC, ett företag som har en 50-procentig marknadsandel på foundryområdet, har en ledante teknologi och åtnjuter den största tillgängliga kapaciteten. Företaget har tomma utrymmen som väntar på att få utrustning installerad allt eftersom efterfrågan ökar. Högst troligt skulle TSMC, om de skulle börja sälja på den öppna marknaden, bli den största leverantören av halvledare med intäkter som troligtvis, om TSMC skulle börja sälja direkt på den öppna marknaden, skulle bli den största leverantören av halvledare, med intäkter som överträffar den nuvarande chip-branschledaren Intel.  

Den verkliga frågan är dock hur mycket affärer Samsung, GlobalFoundries and Intel kommer att ta från TSMC.

Samsung har meddelat att deras mål är att bli världens ledande halvledartillverkare. Det betyder att Samsung måste gå förbi Intel i termer av intäkter. För att nå det målet måste Samsung bli mer aggressiv inom både minnestillverkning och foundryverksamhet.

Under tiden förväntas Intel, Samsung, GlobalFoundries och TSMC att överträffa de andra foundrierna. Alla fyra har teknologin, kapaciteten, och de pengar som behövs för att behålla ledarskapet inom sina segment.

Ett annat företag som inte finns inom foundry-verksamheten men som skulle kunna göra bra ifrån sig inom sin sektor är ON Semiconductor. Om ON Semiconductor klarar av att slå ihop Sanyo med sin verksamhet och förbättra den senares mogna tillverkning skulle ON kunna se betydande intäktsökningar, åtföljt av en motsvarande förbättring av marginalen.

Comments are closed.