Kista ny arena för S.E.E.

Nästa Scandinavian Electronics Event, S.E.E, arrangeras den 17-19 april, 2012. Men den här gången flyttar evenemanget till Kista och hålls i Kistamässans lokaler.

­ Det var Stockholmsmässans projektteam som föreslog flytten av evenemanget till Kista och vi på Branschorganisationen Svensk Elektronik insåg snabbt fördelarna med förslaget, säger Branschorganisationens VD Lena Norder. Framförallt kommer vi att kunna vidareutveckla S.E.E. till att bli ännu mer intressant för både utställare och besökare när vi nu får en naturlig närhet till det nätverk av centrala aktörer inom elektronik- och ICT-området, samt forskning och utveckling.
I Kista finns fler företag, forskare och anställda på en begränsad yta än någon annanstans i landet. I området verkar över 5 600 företag varav cirka 1 100 inom informations ­ och kommunikationsteknologi och tillväxten ökar snabbt. Här finns dessutom 1 100 forskare och 5 000 studenter. Bland annat har KTH förlagt sina elektronik- och IT-utbildningar till Kista. Internationellt sett är Kista världens tredje största ICT-kluster, efter Silicon Valley och Bangalore.
­ Kista Science City har utvecklats till den naturliga mötesplatsen för alla som jobbar, studerar och forskar i ICT-branschen, säger Anette Scheibe, VD för Kista Science City. S.E.E. har som ambition att bli Nordens ledande mötesplats för sin bransch, både inom näringsliv och forskning. Dessutom har S.E.E. ett uttalat fokus på innovation, vilket vi på Kista Science City delar. Därför tycker vi att det känns både spännande och helt naturligt att S.E.E. arrangeras här i Kista,.
Stockholmsmässans VD Patric Sjöberg och Peter Storckenfeldt, VD för Kistamässan ser båda fram emot ett givande samarbete under S.E.E.
­ Vi är glada att en branschmässa som S.E.E. arrangeras i våra lokaler, med vårt strategiska läge mitt i Kistas ICT-kluster, säger Peter Storckenfeldt och får medhåll av Patric Sjöberg:
­ Det är bra att vi får möjlighet att erbjuda våra kunder en ny lösning, vilken i detta fall känns helt naturlig, dels med tanke på att en stor del av branschen är etablerad i Kista, dels för det värdefulla nätverk vi får tillgång till via Kista Science City.

Comments are closed.