Tre spänningar med en induktans

Maxims nya PMIC, MAX77654, kan minska kortarean för spänningsmatningen i kompakta konsumentprylar till hälften. Med bara en induktor ger komponenten tre utspänningar och 91 procents verkningsgrad.

Med MAX77654 går det att bygga en buck-boost-omvandlare med tre utspänningar på bara 19mm² kortarea. Konstruktionen består då av MAX77654 nio kondensatorer och en induktor. Det är bara hälften av kortarean för en traditionell diskret lösning.

Den höga verkningsgraden, 91 procent, ger också längre batteritid. Dessutom är strömförbrukningen vid shutdown bara 500 nA och aktiv tomgångsström bara 6 µA.

Comments are closed.