Transmode utser Mark Burton till försäljningschef för Europa

Svenska Transmode har utsett Mark Burton till försäljningschef  för Europa. Han kommer att fortsätta att vara stationerad i Storbritannien och därifrån leda det europeiska försäljningsteamet.

I sin tidigare roll som regional försäljningschef  för Storbritannien och Irland har Mark Burton aktivt bidragit till att Transmodes intäkter från regionen vuxit till att bli en av företagets största marknader.
Burton tillträder sin nya befattning i ett skede då Europas ledande teleoperatörer behöver investera i framtidssäker teknik som kan leverera mer bandbredd. Transmode har betydande pågående affärer med både traditionella och alternativa operatörer. Mark Burton kommer att fortsätta att vara stationerad i Storbritannien och därifrån leda det europeiska försäljningsteamet och de europeiska partnerprogrammen.
Mark Burton har mer än 25 års erfarenhet av telekomindustrin och är specialist på försäljning av avancerade produkter till operatörer och företag och på ledarskap inom försäljning.  Hans tekniska specialitet ligger inom  switchade datanät och av optiska nät.

Comments are closed.