Marknaden för super junction MOSFET växer

Yole Développement förutspår att marknaden för effekt MOSFET av typen ”super junction” kommer att uppgå till 1 miljard dollar år 2018, efter en tillväxt av 10,3 procent per år. Under bara de senaste tre åren har åtta nya spelare kommit ut på denna plan.

Medan marknaden för effekthalvledare i kiselkarbid, SiC och galliumarsenid, GaN, växer har kiseltekniken utvecklats så att ”super junction MOSFET”, SJ MOS, tar över en del av den marknad för effekthalvledare som man får några år sedan enbart skulle täckas av SiC- och GaN-halvledare. SJ MOS kan produceras billigare vilket har gjort att denna sektor växer.
Idag finns det 15 företag som kal leverera SJ MOS. Två av dem täcker 85 procent av marknaden. I Yoles rapport framgår att nya affärsmodeller har vuxit fram och att det har dykt upp nya, otippade spelare. Åtta av dem har kommit till under de senaste tre åren. Historiska märken är Infineon, ST, Toshiba och Fairchild. Fortfarande har dessa kring 90 procent av marknaden för SJ MOS. Men sedan har det tillkommit en rad företag: Renesas, Vishay, Rohm, Alpha & Omega Semiconductor, ON, MagnaChip, Silan, Ncepower, Semipower och Omron.
GaN-halvledare är fortfarande under stark utveckling och SJ MOS pekas ut som en god interrimslösning innan GaN-tekniken har utvecklats tillräckligt.
Rapporten fokuserar på SJ MOS för märkspänningar mellan 400 och 1000 V. Den tar fasta på dagsläget och stakar ut en trolig utvecklingsväg, tekniskt som marknadsmässig,  fram till år 2018.
För 2012 uppgick marknaden för SJ MOS till 528,2 miljoner dollar. Ur rapporten marknadsandelarna för respektive företag.
Yole Développement är ett maknadsanalysföretag som grundades 1998. det har 20 heltidsanställda  som årligen genomför 2500 intervjuer.

 

Comments are closed.