Transmode meddelar strategi för 100 Gbit/s

Transmode meddelar idag företagets strategi för att leverera 100 Gbit/s-kapabla optiska nätlösningar baserade på standardiserad koherent teknik och som uppges möta nätoperatörernas behov i metro och regionala nät.

– Den optiska nätbranschen rör sig snabbt mot 100G-lösningar som en möjlighet i högkapacitetsnäten, trots att den största delen av dessa lösningar, och den initiala utrullningen, i huvudsak riktar sig mot applikationer i kärnnätet, säger Andrew Schmitt, Directing Analyst, Optical vid Infonetics Research. "Vi förutspår att dessa kärnnät snabbt kommer att byggas om till 100G-nät så fort som teknologin når rätt prisnivå. Men, vi förutspår också att metro och regionala nät gradvis kommer att migrera till en mix av 10G/40G/100G, vilket skapar helt andra utmaningar för nätoperatörerna".

– För att optimera pris/prestanda för metro- och regionalnätsmarknaden så har vår hållning varit att fokusera på standardiserad 100G optisk teknologi och en lösning med upp till 750 km räckvidd. Parallellt med det kommer vi även att tillhandahålla en lösning med räckvidd upp till 1500 km baserad på samma teknologi för att täcka en bredare marknad, säger Transmodes teknikchef (CTO) Sten Nordell. "Vårt angreppssätt gör det möjligt att skapa en lösning som skyddar de investeringar kunderna redan har gjort samtidigt som den är kostnadseffektiv när man vill lägga till ett litet antal 100G-våglängder till ett befintligt 10G/40G-nät. Den är också kostandseffektiv när man behöver ett fullt bestyckat 100G-system, vilket ger 8 Tbit/s trafik på ett fiberpar. I tillägg till detta är lösningen mycket kompakt och använder endast 75 procent av utrymmet som krävs för nuvarande generationens 100G-system”.

Kundtester av den nya lösningen uppges  ska påbörjas i början av 2012 och nätimplmenteringar från och med mitten av 2012, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.