Semtech lanserar 4D-plattform

Semtech Corp. lanserar nu sin nya plattform” 4D-Touch” för styrning av funktioner via pekskärmar, med förmåga att känna av alla de fyra dimensionerna X, Y, Z+ (närhet), och Z- (tryck), avsedd för tillämpningar i pekgränssnitt för smarttelefoner, surfplattor, handhållen GPS, fordonskonsoler och POS-terminaler.

Dessa innovativa kretsar integrerar en funktion för detektering av närhet (proximity) som ger OEM-företag möjlighet att införa en ny typ av avkänning i sina produkter och som kan användas för funktioner långt innan en användare ens vidrört prylen, enligt Semtech.

En högupplöst, kapacitiv avkänning av närhet kan implementeras med Semtechs egenutvecklade, analoga ”front-end”-design, vilket möjliggör upptäckt på relativt långa avstånd samt avkänning genom tjocka beläggningar och material med låg permittivitet.

Semtechs ”4D-Touch”-familj omfattar plattformar för både resistiv och kapacitiv avkänning. De första produkterna för resistiva pekskärmar i kretsfamiljen är styrkretsarna inom SX865X. Dessa resistiva pekskärmslösningar stödjer upptäckt på ett avstånd på mer än 5 cm med hjälp av en vanlig 4/5-wire analog, resistiv display.

Serien uppges ha en mycket exakt 12-bitars A/D-omvandlare för koordinaterna och tryckmätning med en strömförbrukning så liten som 30 µA vid 8kSPS. Dessa styrkretsar för resistiva pekskärmar beräknar inte bara X- och Y-koordinater vid beröring, utan stödjer även kapacitiv avkänning av närhet (Z+) samt tryckmätning (Z-) med en taktil återkoppling (överföring av information eller känsla vid beröring) genom haptik (läran om effekterna av beröring och kroppsrörelser).

Typiska förbättrade användarupplevelser med den här tekniken uppges bland annat vara att väcka systemet när användaren rör sig inom avståndet för avkänning, justera bakgrundsbelysningen när användaren närmar sig skärmen eller också visa dolda/nyckel-menyer när användarens hand närmar sig displayen. Vissa produkter i ”4D-Touch”-familjen har även en inbyggd förmåga att driva LRA- eller ERM-motorer direkt för haptisk återkoppling som efterliknar de mekaniska taktila återkopplingar som användare är vana vid, samt ge lämplig styrka för haptisk återkoppling proportionell mot tryckmätningar.

Semtech erbjuder också kapacitiva touchknapp-lösningar (SX8633/34/35/36/38/39/61) som en del av 4D-Touch med så hög känslighet att om en hand närmar sig inom 10 cm kan LEDs bakom kontrollknappar slås på automatiskt och därmed ge en visuell återkoppling till användaren.

Alla produkter i Semtech 4D-Touch-familjen uppges vara utformade för applikationer med låg effektförbrukning i bärbar utrustning. Strömförbrukningen är 0.4 µA i vänteläge. Ett ESD-skydd (± 15 kV) är också integrerat på chipet för att minska kundens BOM-kostnad och upptagen kretskortsyta för externt ESD-skydd. Kretsarna levereras i en 2 x 2 mm WCSP och SX8654/55/56/57/58 och SX8633/34/35/36/38/39/61 finns nu tillgängliga i produktionskvantiteter, meddelar företaget.

Comments are closed.