Acreo stärker samarbete med Mittuniversitetet

Jan Andersson, chef för Acreos verksamhet inom nanoelektronik, har utsetts till adjungerad professor inom elektronik vid Mittuniversitetet och Institutionen för informationsteknologi och medier. Utnämningen uppges vara starten på ett förstärkt samarbete för utveckling av elektronikmoduler och system.

 

Jan Andersson

Acreo och Mittuniversitetet utvecklar idag chip och komponenter. Möjligheterna i det nya samarbetet är att utveckla ny chip- och komponentfunktionalitet genom att addera elektronik och mjukvara. Acreo har lång erfarenhet inom bildsensorer och bildalstrande system för röntgen-, IR- och UV-strålning. Samarbetet kommer i ett första skede att inrikta sig på röntgen- och partikeldetektorer med tillhörande bildalstringssystem, ett av Mittuniversitetet fokusområden.

– För oss på Acreo är det viktigt att ha ett nära samarbete med akademin för att utveckla och vidga vår kompetens på forskningssidan, säger Jan Andersson. ”Jag ser många intressanta samverkansområden där utvecklingen sker i snabb takt och där samarbetet kan få oss att ligga i frontlinjen och stärka oss internationellt, till exempel. utveckling av IR- och röntgenteknologi, detektorer för tredimensionell avbildning, och sensorer i trådlösa nätverk, för att nämna några stycken."

Både Acreo och Mittuniversitetet bedriver forskning i nära samarbete med industrin. Vid Acreo sker det specifikt inom centerverksamheten IMAGIC och på Mittuniversitetet inom forskningscentrat STC (Sensible Things that Communicate). Syftet är att på ett tidigt stadium involvera industrin i forskningsprojekten för att möta deras behov och krav. Ett förstärkt samarbete med ökat kompetensutbyte möjliggör ett bredare erbjudande till industrin, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.