Transmode i tysk nätutbyggnad

Tyska Pfalzkom Manet en regional operatör i Ludwigshafen, Tyskland, har valt en kombination av CWDM- och DWDM-teknologi i optiska nät från svenska Transmode för att koppla ihop datacentra.

Pfalzkom Manet har kopplat ihop fler än 40 av Deutsche Telekoms distibutionsnoder med sitt eget stomnät med hjälp av CWDM-teknologi för att utöka nätets kapacitet och geografisk täckning. Resultatet blir fler tjänster till företagskunder och även lokal access till operatörer som saknar eget accessnät.
Transmodes TM-serie används även för att koppla samman datacentra i Ludwigshafen och Mannheim över ett skyddat, ringformat nät med centralnod i Frankfurt. I det här fallet används TM-seriens 9x Gigabit Ethernet MuxPonder och DWDM-teknologi.
iWDMTM är en grupp intelligenta funktioner som möjliggör kostnadseffektiva transportnätslösningar med minimala investeringar och driftskostnader, t ex genom patenterad teknologi för automatisk konfigurering.

Comments are closed.