Transmode har fått RUS-godkännande

Transmode meddelar att deras produktportfölj av optiska nätverkslösningar har fått RUS- godkännande från det amerikanska jordbruksdepartementet.

RUS (Rural Utility Services) är en division inom det amerikanska, statliga jordbruksdepartementet som erbjuder småskalig finansiering och fördelaktiga lån till tjänsteleverantörer och operatörer som investerar i nätverk på landsbygden. Varje operatör som investerar i nätverksprojekt och som uppfyller särskilda kriterier har rätt att ansöka om finansiering. RUS- godkännandet gör det möjligt för operatörer att nu investera i Transmodes optiska nätverksplattformar och få hjälp via denna finansiering.

RUS tekniska standardiseringskommitté A för telekommunikation har accepterat Transmodes TM-serie, TS-serie och TG-seriens optiska nätverkslösningar för transport av data-, röst- och videotrafik och dessa produkter kommer att tas upp i nästa förteckning över accepterade produkter, enligt ett pressmeddelande från Transmode.

Comments are closed.