Freescale lägger ner sin anläggning i Sendai

Efter en nu avslutad bedömning av Freescale Semiconductors tillverkning i Sendai, Japan, meddelar företaget att det inte kommer att återuppta produktionen vid denna allvarligt skadade anläggning.

Jordbävningen utanför den japanska kusten nära Sendai orsakade också omfattande skador på utrustning och infrastruktur vid Freescales anläggning. De fortsatta säkerhetsbekymren, skador på infrastruktur och andra grundläggande tjänster i regionen förvärras av många och stora efterskalv. Det förhindrar Freescale att förmå anläggningen att uppnå den operativa nivå som krävs för produktion inom rimlig tid. Freescale anser att det bästa sättet att betjäna sina kunder är att fokusera ansträngningarna på att påskynda övergången till produktion i 200 mm wafers till alternativa anläggningar.

I april 2009 meddelade Freescale sina planer på att stänga sin verksamhet i Sendai under 2011. Före jordbävningen och tsunamin planerade företaget att slutföra nedläggningen av anläggningen i december 2011. Företaget meddelar nu också att de kommer att kompensera sina anställda vid anläggningen i den uppkomna situationen, enligt ett pressmeddelande.

Sendai-anläggningen producerar styrkretsar, analoga kretsar och sensorer. I väntan på den tidigare aviserade nedläggningen har Freescale byggt en buffert av inventarier för att stödja ”end-of-Life”-produkter och överfört produktion från Sendai till Freescale’s övriga fabbar och externa partnersmedjor. Denna buffert har lagrats vid andra Freescale-anläggningar och påverkades inte av händelserna i Japan. Dessutom har vissa produkter som tillverkas vid Sendai-anläggningen varit kvalificerade vid andra Freescale-anläggningar medan andra produkter är på väg att överföras.

Freescale meddelar att de fortsätter att utvärdera effekten av den här naturkatastrofen på hela försörjningskedjan i ett försök att minimera effekten för kundernas verksamhet och har inlett en rad åtgärder för att hantera leveransluckor, inklusive:

  • Användning av buffertinventarier som redan byggts i väntan på det tidigare aviserade nedläggningen i Sendai
  • Partnerskapande med kunder för att ersätta med tillgängliga kompatibla, alternativa kretsar
  • Produktionsökning av produkter som redan är kvalificerade i andra Freescale-anläggningar för halvledarproduktion i Oak Hill, Texas och Chandler, Arizona, eller partnersmedjor
  • Arbeta med kunder för att påskynda den pågående överföringen av produkter till Freescales övriga anläggningar eller partnersmedjor
  • Utöka kapaciteten, tidigare än planerat, för viss teknik som överförts till Freescales alternativa tillverkningsanläggningar.

Comments are closed.