ElektronikGruppen skapar nya EG Electronics

Elektronikgruppen har med start den 1 september genomfört en radikal omorganisation, inlett ett förändringsarbete och förstärker sitt varumärke EG Electronics, bl a med en ny logotype.

Från den 1 september arbetar ElektronikGruppens största affärsområde utifrån en ny organisationsmodell under ett gemensamt varumärke – EG Electronics.
ElektronikGruppens affärsområde Electronics har tidigare utgjorts av de olika enheterna EG Components, EG Display & System, EG Networks och Österlinds El-Agentur. Dessa har verkat som separata säljbolag med egna varumärken.
Från den 1 september arbetar dessa enheter i en gemensam organisation, med tydligt kundsegmenterad försäljning, under namnet EG Electronics.
– Efter en omfattande utvärdering med ett stort antal kunder vet vi att vi uppfattas som en värdefull affärspartner som förknippas med produktkunnande, service och pålitlighet. Men vi vet också att det finns utrymme att ytterligare öka värdet i vårt totala erbjudande, säger Fredrik Celsing, koncernchef i ElektronikGruppen och affärsområdeschef för Electronics.
– För att åstadkomma detta har vi satt igång ett förändringsarbete som kommer att pågå en tid framöver. Startskottet har redan gått genom att vi har samlat all verksamhet inom affärsområdet under ett varumärke, EG Electronics.
Organisationsförändringen förstärks av en ny logotype.
– Vår grafiska profil har fått en ansiktslyftning för att understryka det nya. Men det är min absoluta ambition att våra kunder och leverantörer kommer att märka större och viktigare förändringar än så, fortsätter Fredrik Celsing.
Genom att dela in säljorganisationen i ett antal prioriterade kundsegment kan säljarna lägga all kraft på att sätta sig in i ”sina” kunders unika utmaningar.
EG Electronics redan idag har en effektiv lager- och logistikfunktion, med ett centrallager utanför Stockholm. Därtill finns en logistikhub i Hongkong som hanterar den globala distributionen för hela affärsområdet.
Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen finns också i Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien, Kina, Indien och Sri Lanka. Koncernen omsatte 935 Mkr under 2008. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Comments are closed.