Transceiver för industriell Gigabit Ethernet

Microchips LAN8840/41 är enportstransceiver för Gigabit Ethernet som tidsstämplar enligt PTP-v2 (IEEE 1588-2008) för högt koordinerad fabriks- och processautomation.


Utvecklare av industriella automationssystem håller på att övergå från egenutvecklade lösningar för synkronisering av processer till standardbaserade lösningar med bredare kompatibilitet. Microchip har därför tagit fram transceiverkretsarna LAN8840 och LAN8841 för Gigabit Ethernet som tillgodoser IEEE 1588v2 standarder för Precision Timing Protocol, PTP. LAN8840/41 Ethernet-kretsarna har Linux-drivrutiner och flexibla alternativ för Ethernet-hastigheten, inkluderande 10BASE-T, 10BASE-Te, 100BASE-TX och 1000BASE-T.

LAN8840/41-kretsarna kan underlätta prioriteringen av kritiska paket genom att tillhandahålla höghastighetsbaserad tidsstämpling som sedan vidarebefordras mellan olika komponenter för att bestämma latenser i nätverket, anpassa enligt dessa latenser och synkronisera tiden för all ansluten utrustning. Detta är viktigt för processautomationstillämpningar som kräver noggrann styrning av produktionssystemen, t ex robotar, distribuerade sensorer och kylnings- och blandningssystem. LAN8840/41-kretsarna är utformade med tanke på robusta tillämpningar och klarar industriella temperaturer på mellan -40°C och +105°C.

För minskad energiförbrukning i nätverket erbjuder LAN8840/41 funktioner som exempelvis Wake-on-LAN (WoL) och ”energy-detect power-down”-läge. Energi-Effektivt Ethernet (EEE) ger dessutom energisnåla sov- och klockstopplägen för optimal effektförbrukning.

Comments are closed.