Frekvensräknare och mycket mer

Svenska Pendulum Instruments lanserar en kombination av grafisk räknare, frekvensanalysator och time interval analyzer. Det nya instrumentet har dessutom fyra frekvensräknande ingångar.

– Alla tidigare bänkräknare (UFC) oavsett om de kommit från oss, Keysight, eller någon annan, har bara kunnat mäta en frekvens, eller ett tidintervall, i taget, säger Staffan Johansson, Strategic Product Manager, Pendulum Instruments. Men vår nya produkt som vi kallar ”CNT-104S Multi-channel Frequency Analyzer” kan mäta frekvens, fas, och tid, på 4 kanaler samtidigt.

Det här innebär bland annat att användarna kan:

* Mäta frekvens parallellt på flera oscillatorer i testsystem. Det innebär en besparing i rack space, kostnad och tid.

* Kontinuerligt fasjämföra upp till 4 stabila klockor, t.ex. atomur, i en box utan ytterligare komponenter som t.ex. switchar.

* Göra multi-stopp tidintervall (en start och tre stopp) i forskningslab, s.k. time-of-flight, mellan flera sensorer. Det är viktigt i t.ex. masspektroskopi.

* Mäta skew mellan 4 parallella synk-utgångar i en och samma mätning.

– Vi hakar på oscilloskoptrenden med fler ingångar. Oscilloskop har ju haft 2 eller 4 kanaler i evigheter, men för ca 10 år sedan kom de första 6- och 8-kanaliga, vilka blev en succé eftersom kunderna kunde plötsligt göra flera parallella mätningar. Nu är det hög tid att även tid- och frekvensmätande bänkinstrument ökar på antalet ingångar.

– Prestanda är förstås de bästa vi någonsin gjort. Kontinuerliga mätningar (gap-free), 7 ps tidupplösning, och 20 miljoner mätningar per sekund möjliggör att samla in högupplösta tids- eller frekvensdata för extremt snabba transienta förlopp (50 ns mellan varje sampel). CNT-104S har en ny HF-ingång (option) som går till 24 GHz, tidigare har vi nått 20 GHz som mest för våra icke-mikrovågsräknare.

Comments are closed.