Trådlösa sensorer med ny teknik

IoT-lösningen Wzzard kompletteras nu med uppkoppling via LoRa. Genom de nya produkterna WISE-6610-E500 och Wzzard LRPv2 kan trådlösa sensornät byggas över större avstånd än tidigare tack vare LoRa-teknik och noderna kan användas i öppna LoRa-nät.

Wzzard LRPv2 nod är en sensorplattform för I/O-signaler och kan kopplas till upp till fyra sensorer samtidigt. Lösningen är därför idealisk för applikationer med ett begränsat antal sensorer eller många noder spridda över en större geografisk yta.
Genom att använda en Wzzard LRPv2 Nod, en intelligent sensornod, kan valfri standardsensor användas eller så kan befintliga sensorer användas. LoRa-lösningen hjälper användarna att hantera mätdata från avlägsna områden (exempelvis för att mäta vattenflöden, vattennivåer och liknande). Den nya lösningen kan använda LoRa-teknik för att överbrygga större avstånd än med tidigare Wzzardlösningar.
Noden har ett inbyggt larmsystem som triggar larm när ett tröskelvärde överskridits så att åtgärder kan vidtas, övrig tid är den i vila. Den smarta designen med två driftslägen gör att man kan spara ström och endast skicka data om det behövs vidtas åtgärder.
Noderna är inrymda i en tålig IP66-klassad kapsling som skyddar mot damm och kraftfulla vattenstrålar. Wzzard LRPv2-noderna skapar sensornätverk som ansluts till Gatewayen WISE-6610-E500 LoRaWAN. Gatewayen ansluts i sin tur till övervakningsapplikationen eller SCADA-systemet för presentation av mätvärden. Gatewayen skickar data via det välkända MQTT-protokollet, vanligt inom IoT-applikationer, vilket gör integration enkel.

Comments are closed.